Ochrana osobných údajov

Osoby poverené v n.o. ProPolis prevádzkovaním NPM týmto prehlasujú, že budú robiť všetko preto aby stránka NPM fungovala v súlade jej poslaním, nepretržite a spoľahlivo a že budú chrániť osobné údaje v súlade so zákonmi SR.

Osobné informácie potrebné pre registráciu užívateľov NPM sú uložené v databáze na zabezpečenom serveri.

Prevádzkovateľ servra s osobnými údajmi zopovedá za ich spracovanie a ochranu pred neoprávnenými osobami. Registrovaný užívateľ NPM bude prezentovany navonok iba pod svojou prezývkou (nick name ), ktorú uvedie v prihlasovacom formulári. Prezývka sa môže zhodovať s jeho menom ak sa sám tak rozhodne. Spracovateľ informácii bude schopný na základe veku a adresy užívateľov vyhodnocovať kvalitu a stupeň reprezentatívnosti získaných dát z NPM. Výstupy z analýzy NPM nebudú obsahovat osobné údaje zaregistrovaných užívateľov a títo nebudú môcť byť nikdy identifikovateľní.

Registrované osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté tretím osobám, s výnimkou situácii podľa osobitných zákonov SR.

K osobným údajom majú prístup iba zamestnanci a poverené osoby prevádzkovateľa a všetci podpísali vyhlásenie o mlčanlivosti.


Prihlásenie cez Facebook

Tí, ktorí sú registrovaní užívatelia na sociálnej sieti Facebook môžu použiť toto prihlásenie aj pre NPM. Prístup k NPM nebude aktivovaný, kým osoba na FB nepríjme výzvu NPM. NPM nebude odovzdávať informácie o svojich užívateľoch na Facebook alebo prijímať od FB nič, okrem udájov pri registrácii užívateľov, ktorí chcú získať takto prístup..


Užívateľské nastavenia

Môžete kliknuť na tlačidlo Nastavenie a odfiltrovať iba vaše príspevky, či inak meniť Vaše nastavenie..

Všetky ďalšie nepovinné údaje, ktoré poskytnete do NPM môžete vidieť a prezerať si ich. Môžete ich aj mazať. Môžete si zvoliť, či chcete odoberať infomácie o novinkách na NPM, alebo iba o novinkách týkajúcich sa Vašich nápadov.

ProPolis n.o.