GET /api/ideas/?area=
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json
Vary: Accept
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 25,
      "name": "Vstupy do mesta",
      "description": "Vstupy do mesta \r\n\r\nCieľom tohoto projektu je zatraktívniť všetky vstupy do nášho mesta na úseku štátnych ciest, približne v úseku od dopravnej značky - tabuľe mesta po individuálne určenú hranicu za touto tabuľou ( rádovo v desiatkach metrov). Konkrétne by malo ísť o vstupy: \r\na)\tKrajinský most\r\nb)\tŽilinská cesta- pri letisku\r\nc)\tBratislavská cesta – pri poliklinike\r\nd)\tVrbovska cesta -vstup z diaľnice.\r\n\r\nKaždý vstup by sa v tomto zmysle mal upraviť po stavebnej, cestnej - dopravnej, architektonickej, sadovníckej a informačnej stránke. Cieľom je urobiť každý vstup čistý, bezpečný, atraktívny, vzhľadný, s bohatšou výsadbou a s dominantným informačným systémom a to tak aby vstup do nášho mesta bol nadštandardný v porovnaní s inými mestami hlavne osobitý.\r\n\r\nKaždý vstup by mal svoj vlastný charakter, nosný prvok. Bol by dielom samostatnej skupiny odborníkov - dobrovoľníkov. Skupina by mala združovať profesie ako sadovnícky architekt, zástupca reklamnej agentúry, ochranár životného prostredia, grafik a pod.. V čele by stál vždy vedúci skupiny, ktorý by riadil jej prácu po organizačnej stránke.\r\n\r\nSkupiny by medzi sebou súťažili o najlepší vstup do mesta. Súťaž by sa verejne vyhodnotila. Projekt by mal samozrejme aj svoj rozpočet, procedúrálne etapy a rozpočet trvalej údržby.\r\n\r\nV informačnej časti vstupu by mali byť zastúpené nosiče informácií vhodných pre návštevníkov mesta s cieľom upútať na zaujímavosti mesta, jeho aktuálne podujatia i trvalé možnosti. \r\n\r\nVzhľadom na predpokladanú finančnú náročnosť ( odhadom 4 x 5 tis. €) by sa projekt realizoval postupne - zrejme dlhšie obdobie. Predpokladané zdroje z mestského rozpočtu by zrejme nepostačili. Preto navrhujeme, aby vybraní podnikatelia mohli vhodnou formou podporiť tento projekt, ako vecne (materiálmi), tak aj finančne s protihodnotou upútávok na ich služby, výrobky v informačnej časti vstupu.\r\n\r\nRealizácia by sa uskutočňovala s priebežnou informovanosťou občanov, s možnosťou ich zapojenia na dobrovoľnom princípe, s morálnym ohodnoteným a morálnym motivovaním.\r\n\r\nProPolis n.o. ponúka záujemcom zapojiť sa do prípravy i realizácie projektu svoje technické a organizačné prostriedky. Môžete sa prihlásiť na propolis@propolis.sk.\r\n\r\nCieľom je zvýrazniť osobitný charaker mesta Piešťany a zvýšiť jeho atraktivitu pre návštevníkov. \r\n\r\n",
      "area": {
        "name": "Turizmus",
        "css_class": "ar_tur",
        "idea_count": 1
      },
      "state": {
        "name": "Otvorené nápady",
        "code": "PROPOSAL",
        "css_class": "st-nap"
      },
      "budget": "20000.00",
      "rating": "4.14",
      "city": "Piešťany: letisko, Krajinský most, Poliklinika, diaľničný privádzač",
      "location": "48.589233,17.834047",
      "location_lat": 48.589233,
      "location_lon": 17.834047,
      "created": "2015-05-02T09:42:52.061702Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": true,
      "owner": {
        "username": "propolis",
        "avatar_url": "/media/avatars/propolis/resized/100/logopropolis.jpg",
        "id": 19
      },
      "vote_up_url": "/vote/25/up",
      "vote_down_url": "/vote/25/down",
      "comments_count": 3,
      "votes_count": 77,
      "absolute_url": "/vstupy-do-mesta",
      "api_url": "/api/ideas/25/",
      "comments": [
        {
          "created": "2015-05-13T16:15:18.512021Z",
          "owner": {
            "username": "Marty",
            "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/ffb4ccd8b0d9de29eb8e8e0791edff8d/?s=100",
            "id": 24
          },
          "text": "Vyborny napad. Ale osobne by som navrhoval riesit este jeden vstup do nasho mesta. Autobusovu a zeleznicnu stanicu (samozrejme v spolupraci s ZSR a SAD). Stanicu mame peknu, vynovenu, ale naozaj by sa tam nenasla jedna miestnost s okienkom ako turisticke informacne centrum??"
        },
        {
          "created": "2015-05-27T07:03:07.670598Z",
          "owner": {
            "username": "propolis",
            "avatar_url": "/media/avatars/propolis/resized/100/logopropolis.jpg",
            "id": 19
          },
          "text": "Pridali sme fotografie všetkých cestných vstupov do mesta. Ako vidno, žiaden z nich neláka prichádzajúcich návštevníkov, ale ani tých, ktorí iba mestom prechádzajú. Cudzí netuší čo by v tomto meste mohlo byť, čím sa vyznačuje, odlišuje, kto tu pôsobil, akí ľudia tu žijú a pod. .... to všetko sú príležitosti zviditeľniť mesto, jeho históriu či súčasnosť. Umelci, kreatívci, výmyselníci... nenapadá Vás niečo? :-)"
        },
        {
          "created": "2015-08-12T11:23:49.972271Z",
          "owner": {
            "username": "propolis",
            "avatar_url": "/media/avatars/propolis/resized/100/logopropolis.jpg",
            "id": 19
          },
          "text": "Z doterajších návrhov na charakter vstupov vyberáme:\r\n1.Piešťany mesto rekreácie\r\n2.Piešťany mesto byciklov\r\n3.Piešťany mesto športu\r\n4.Piešťany mesto zdravia\r\nUvítame vaše pripomienky i návrhy na ich stvárnenie."
        }
      ],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2015/05/27/vstup_letisko.jpg",
          "filename": "vstup_letisko.jpg",
          "name": "Vstup od letiska"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2015/05/27/vstup_poliklinika.jpg",
          "filename": "vstup_poliklinika.jpg",
          "name": "Vstup od polikliniky"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2015/05/27/vstup_most.jpg",
          "filename": "vstup_most.jpg",
          "name": "Vstup cez most"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2015/05/27/vsup_dialnica.jpg",
          "filename": "vsup_dialnica.jpg",
          "name": "Vstup od dialnice"
        }
      ],
      "votes_up": 67,
      "votes_down": 10,
      "percent": 87
    }
  ]
}